[Flashcards] Big English Level 1 2nd Edition American English Flashcard – 109 thẻ, cỡ A4, ép plastics

330.000

Mỗi thẻ có 1 mặt chữ và 1 mặt hình tương ứng với chữ. in màu , giấy cứng, ép plastics.

Tình trạng: CÒN HÀNG

Mô tả

(Dưới đây là một số trang xem trước. Chất lượng hình ảnh có thể phải giảm đi so với thực tế để tối ưu tốc độ hiển thị trên website)

Thông tin bổ sung

Cỡ của thẻ :

,