[Sách] e-Future My First Reading (1-2-3)

Bộ sách gồm 3 cấp độ dành cho lứa tuổi mầm non. Sách đã bao gồm cả sách bài tập bên trong  cuốn Student Book. Phù hợp với các bạn nhỏ dưới 6 tuổi.

Serie READING mới nhất của NXB e-Future học lần lượt theo thứ tự sau:

Xem chi tiết về lộ trình luyện đọc cùng serie sách My Reading của Nhà xuất bản e-Future đầy đủ tại đây. 

TOÀN BỘ FILE NGHE CỦA BỘ SÁCH NÀY TẠI ĐÂY

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo