[Sách] Hodder Cambridge Primary Revise for Primary Checkpoint (2nd Edition) - Sách ôn thi checkpoint Tiểu học phiên bản mới

Đây là bộ sách ôn thi checkpoint primary nổi tiếng nhất của NXB Hodder cho các bạn theo học hệ Cambridge. Trong mục này là phiên bản mới nhất (2nd Edition) dành cho phiên bản sách Cambridge 2nd Edition đã triển khai ở Việt Nam từ 2021. 

Lưu ý : Trong bộ này: 

(Phiên bản cũ của bộ sách này xem ở đây – bộ sách ôn tập checkpoint primary này được rất nhiều trường hệ cambridge dùng để ôn thi cho học sinh lớp 5 trước kì thi checkpoint hàng năm.)


Các bộ sách của NXB Hodder như sau:

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo