FCE (B2)

Cambridge First Certificate in English (FCE)

B2 First là một trong số những chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Đây là kỳ thi phổ biến nhất của Cambridge, được công nhận bởi hàng ngàn doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trên toàn thế giới.

Chứng chỉ ‘B2 First’ chứng minh rằng bạn có những kỹ năng ngôn ngữ để sống và làm việc độc lập tại các quốc gia nói tiếng Anh, cũng như để học các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. Xem bài viết đầy đủ về kì thi FCE TẠI ĐÂY.


    ImageNamePriceStockBuy