LSAT

Bài thi đầu vào của các trường luật (Law School Admission Test – LSAT) không giống với các bài kiểm tra mà bạn đã từng trải qua khi còn đi học. LSAT cung cấp một thước đo tiêu chuẩn của việc đọc và kỹ năng lý luận bằng lời nói – điều được coi là thiết yếu cho sự thành công ở trường luật. Xem chi tiết.


 

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo