Sách hệ Cambridge (Second Edition) Stage 1-2-3-4-5-6-7-8-9 : PHIÊN BẢN MỚI

Đây là phiên bản sách hệ cambridge mới nhất hiện tại.  Ở Việt Nam có một số trường đã dùng sách này, ví dụ trường tiểu học Vinschool, Nguyễn Siêu, ANS ở Hà Nội. Shop Sách tiếng Anh Hà Nội  ĐÃ cập nhật đầy đủ các sách hệ Cambridge phiên bản mới Second Edition.

COMBO dành riêng cho phụ huynh trường Vinschool 2023-2024

  • Sách hệ Cam song ngữ Anh- Việt phiên bản mới xem tại đây
  • File nghe và đáp án sách hệ cambridge (2nd Edition) này mua link tải tại đây.
  • Trường hợp Quý khách có nhu cầu mua PDF file của bộ sách này thì đặt mua tại đây
  • Bộ sách bổ trợ cho hệ Cambridge: Toán Học – Khoa học – Ngữ Pháp tiếng Anh tại đây.
  • Một số sách ôn thi Checkpoint phiên bản mới 2023 : cho Tiểu học , cho Trung học
IMAGE TITTLEPRICE STOCKBUY