[Sách] Pearson Focus on Grammar 1-2-3-4-5 (NXB Pearson) - CÁC PHIÊN BẢN MỚI

[Sách] Focus on Grammar 4 Student's Book 5th Edition – Sách giấy gáy xoắn

  • Bộ sách Focus on Grammar của NXB Pearson gần đây được các phụ huynh trong các  nhóm Homeschool mua nhiều để đồng hành cùng con.
  • Có 5 cấp độ, mỗi cấp độ có 2 cuốn : Student BookWorkbook. Ngoài ra còn có audio – video – đáp án – script – tests (xem chi tiết phía dưới).
  • Phụ huynh lưu ý chọn đúng phiên bản (3rd Edition hoặc 4th Edition hoặc 5th Edition).
  • With a fresh new design and a host of updated exercises and activities, the popular Focus on Grammar series is more practical and accessible than ever.  Known for its focus on English grammar through contextualized listening, speaking, reading, and writing activities, this lively integrated skills course helps students bridge the gap between comprehending grammatical structures and actually using them.

Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo