SSAT & ISEE

Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ. Bài thi được xây dựng và quản lý bởi The Secondary School Admission Test Board (SSATB). SSAT được thiết kế để đánh giá khả năng của học sinh trong các môn học cốt lõi tại mái trường trung học.

Kết quả của bài thi SSAT là một yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cạnh tranh và nổi tiếng tại Hoa Kỳ.

ISEE là gì? Giới thiệu về Bài thi ISEE.
ISEE (viết tắt của cụm từ Independent School Entrance Exam) là kỳ thi để xét tuyển vào các trường THCS và THPT tư thục. Bài thi được chia thành các cấp độ khác nhau theo bậc học của học sinh. Cụ thể:
Upper Level: Học sinh lớp 9 trở lên
Middle Level: Học sinh lớp 7, 8
Lower Level: Học sinh lớp 5, 6

Xem chi tiết.


 

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo