BÁN Oxford iTools – NGL Classroom Presentation Tool – Pearson Active Teach – Cambridge Presentation Plus (PHẦN MỀM) – MP3 – VIDEO

In below, there are SUPPORT tools for teaching and learning English, which are tools from publishers around the world. These tools all run offline on Windows computers (any product that can be run on MacOS computers is specified, but the default is Windows version). Each book series of each publisher, most of them create an integrated toolkit to support teachers. Specifically, it can be divided as follows:


Trong mục này có bán chủ yếu là công cụ HỖ TRỢ dạy và học tiếng Anh là các tool (công cụ) từ các nhà xuất bản trên thế giới. Các công cụ này đều chạy offlien trên máy tính Windows (sản phẩn nào có thể chạy được cả trên máy tính MacOS thì được nêu rõ, còn mặc định là Windows version).

Mỗi bộ sách của mỗi nhà xuất bản đa số họ đều tạo ra 1 bộ công cụ tích hợp để hỗ trợ giáo viê. Cụ thể có thể chia ra như sau:

Nhược điểm của các bộ công cụ này là khá đắt đỏ nếu mua trực tiếp từ NXB, và tính tùy biến không cao. Nhưng ưu điểm khá nhiều: ĐẸP! ĐẸP THÌ KHI HỌC RẤT HẤP DẪN CHO HỌC SINH, CHÍNH XÁC CAO TRONG CÂU TỪ, ĐÁP ÁN, TÍCH HỢP HẾT VIDEO, AUDIO..vv CÓ TÍCH HỢP NHIỀU CÔNG CỤ HỖ TRỢ NHƯ GAME, TRÌNH TẠO TEST, ĐỀ MẪU..VV


IMAGE TITTLEPRICE BOOK SERIESBUY

 

Share this: