[DOWNLOAD] English Resource Center (ERC)

Trong mục này có bán chủ yếu là công cụ HỖ TRỢ dạy và học tiếng Anh là các tool (công cụ) từ các nhà xuất bản trên thế giới. Các công cụ này đều chạy offlien trên máy tính Windows (sản phẩn nào có thể chạy được cả trên máy tính MacOS thì được nêu rõ, còn mặc định là Windows version).

Mỗi bộ sách của mỗi nhà xuất bản đa số họ đều tạo ra 1 bộ công cụ tích hợp để hỗ trợ giáo viên giảng dạy. Cụ thể có thể chia ra như sau:

IMAGE TITTLEPRICE BOOK SERIESBUY
Contact Me on Zalo