CPE (C2 Proficiency)

‘C2 Proficiency’ là một trong số những chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Đây là bằng cấp cao nhất của chúng tôi – chứng nhận rằng bạn là một người nói tiếng Anh rất thành thạo.

Chứng chỉ C2 Proficiency cho cả thế giới biết rằng bạn đã thành thạo tiếng Anh đến một mức độ đặc biệt. Nó chứng tỏ bạn có thể giao tiếp với sự trôi chảy và tinh tế của một người sử dụng tiếng Anh lão luyện.

Việc chuẩn bị và vượt qua kỳ thi này có nghĩa là bạn đã có trình độ tiếng Anh cần thiết để học tập hoặc làm việc trong môi trường học thuật hay chuyên môn cấp cao, ví dụ như trong chương trình sau đại học hoặc tiến sĩ.

Cấp độ CEFR:C2 là gì?
Thang điểm:200–230 là gì?
Hình thức thi:Máy tính hoặc trên giấy
Số bài thi:4
Thời gian thi:Khoảng 4 giờ
    ImageNamePriceBuy