CPE (C2 Proficiency)

‘C2 Proficiency’ là một trong số những chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Đây là bằng cấp cao nhất của chúng tôi – chứng nhận rằng bạn là một người nói tiếng Anh rất thành thạo.


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo