[Sách] Pearson New Challenges

New Challenges combines the best of the authors’ distinctive topic-based approach present in the first edition with a lighter touch appropriate to the age group. It builds confidence, creativity and performance, helping students grow and develop social awareness and positive values.

Language skills are acquired in a systematic way making independent learners who are better citizens of the world.

Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).

Tất cả các cuốn sách đăng trên website bên em đều CÒN HÀNG  và có thể bấm chọn bìa sách để XEM THỬ nội dung khoảng 20 trang đầu tiên của cuốn đó. Các sách bên em được scan từ sách gốc và in lại nên nếu sách gốc là sách màu thì sách in lại cũng là màu.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo