[Sách] Đề thi & Sách ôn thi Cambridge Primary Checkpoint (cuối tiểu học)

Các sách dưới đây dành cho học sinh lớp 4 – 5 theo học chương trình Cambridge trong các trường tiểu học ở Việt Nam.

Các bạn học sinh hệ Cambridge cuối tiểu học hay phải thi Checkpoint. Dưới đây là các cuốn sách tập hợp các đề thi hệ Cambridge checkpoint hết tiểu học để tham khảo. Ngoài ra còn có 3 cuốn (mỗi môn có 1 cuốn) để tổng hợp các kiến thức ôn thi checkpoint (Revise Cambridge Primary Checkpoint).

  • Cambridge Primary Mathematics (0845)
  • Cambridge Primary Science (0846)
  • Cambridge Primary English as a Second Language (0837)

Lưu ý: Từ tháng 5/2021 thì shop đã tách môn Toán và môn Khoa học có riêng các cuốn ĐỀ THI, cuốn ĐÁP ÁN. 

What is Cambridge Primary Checkpoint?
Cambridge Primary Checkpoint is a series of assessments for use in the final year of primary education Year 6. It enables schools to obtain an international benchmark of learner performance to identify and address learning needs.
For English, English as a Second Language, Mathematics and Science, Cambridge Primary Checkpoint tests are fully marked by Cambridge International.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo