[Sách] Đề thi & Sách ôn thi Cambridge Primary Checkpoint (cuối tiểu học)

Các bạn học sinh hệ Cambridge cuối tiểu học hay phải thi Checkpoint. Dưới đây là 3 cuốn sách tập hợp các đề thi hệ Cambridge checkpoint hết tiểu học để tham khảo. Ngoài ra còn có 3 cuốn để ôn thi checkpoint.


 

Hiển thị tất cả 6 kết quả