HỌC SINH CẤP 1

Mục này  tập hợp các sách kĩ năng và giáo trình cho học sinh tiểu học. Ở Việt Nam thì bậc tiểu học có 5 cấp độ từ 1 đến 5, nhưng ở nhiều nước ví dụ Singapore, Mỹ, Anh thì bậc tiểu học (primary schools) lại có 6 lớp từ 1 đến 6. Do vậy các bộ sách của các quốc gia này đều có 6 cấp độ.

Các sách giáo trình thì mỗi cấp độ sẽ có sách Student Book và Workbook (hoặc Pupil Book và Activity  Book).

Tất cả các cuốn sách đăng trên website bên em đều CÒN HÀNG  và có thể bấm chọn bìa sách để XEM THỬ nội dung khoảng 20 trang đầu tiên của cuốn đó. Các sách bên em được scan từ sách gốc và in lại nên nếu sách gốc là sách màu thì sách in lại cũng là màu. 


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo