[Sách] Pearson Speakout ( 1st Edition BRITISH ENGLISH)

Speakout là một khóa học tiếng Anh với các video được sản xuất bởi hãng đài BBC nổi tiếng nhằm thu hút học viên và giúp quá trình giảng dạy của giáo viên được dễ dàng hơn.

Bộ giáo trình gồm 6 cấp độ đầy đủ theo phân loại CEFR của châu Âu.

Bộ này Speakout (phiên bản cũ 1st Edition) gồm 6 levels như sau:

  • Starter
  • Elementary
  • Pre-Intermedidate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced

Các phiên bản sách Pearson SpeakOut như sau:

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo