CAE (C1 Advanced)

C1 Advanced’ là một trong số những chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Đây là chứng chỉ cao cấp và chuyên sâu cho thấy bạn đã có những kỹ năng ngôn ngữ mà các nhà tuyển dụng và các trường đại học đang tìm kiếm.

Hơn 8,000 các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới chấp nhận chứng chỉ C1 Advanced như một chứng nhận về cấp độ cao trong việc học tiếng Anh.

Việc chuẩn bị cho kỳ thi C1 Advanced sẽ giúp người học phát triển các kỹ năng cần thiết để có thể phát huy tối đa việc học, làm việc và sinh sống ở các nước nói tiếng Anh.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của bạn chuyển tiếp từ B2 First sang C2 Proficiency.

Cấp độ CEFR: C1 là gì?
Thang điểm: 180–210 là gì?
Hình thức thi: Máy tính hoặc trên giấy
Số bài thi: 4
Thời gian thi: Khoảng 4 giờ

Hiển thị 1–40 của 58 kết quả