CAE (C1 Advanced)

C1 Advanced’ là một trong số những chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Đây là chứng chỉ cao cấp và chuyên sâu cho thấy bạn đã có những kỹ năng ngôn ngữ mà các nhà tuyển dụng và các trường đại học đang tìm kiếm.

Xem một số sách Advanced (C1) phiên bản mới ở đây


    ImageNamePriceStockBuy