[Sách] Pearson Top Notch (Third Edition)

English type: American English

Levels: 4

CEFR: A1-B1+

GSE: 20-59

Suitable for: Young adult and adult learners

Authors: Joan Saslow, Allen Ascher

Top Notch 3rd Edition prepares adults and young adults to interact confidently in English. A communicative English course, it makes English unforgettable through the right input of language, intensive practice, and systematic recycling.

Top Notch is the best choice for a fun and engaging course with the widest range of student and teacher support materials.

About Top Notch

  • Prepare your students to speak English with anyone. Speakers with various accents give students the opportunity to hear different types of English.
  • Keep your class engaged with clear, practical and communicative goals in every lesson.
  • Manage mixed ability classes with materials and activities that you can adapt for the whole class, pair work conversation and individual learning.
  • Teach off the page with the comprehensive teacher support, materials and activities available, minimizing the time you need to prepare.

Lưu ý: Những sách Top Noth chia ra cuốn A và cuốn B thì được hiểu như sau:
– Cuốn A là cuốn được ghép bởi nửa đầu cuốn Student’s Book nguyên bản và nửa đầu cuốn Workbook nguyên bản. Việc tạo ra các cuốn như này là do chính Nhà xuất bản làm với mục đích là học sinh chỉ cần mang 1 cuốn sách đi học là đủ.
– Cuốn B thì tương tự nhưng là nửa sau.
– Các cuốn A – B và BẢN ĐẦY ĐỦ, được tồn tại song song để tùy vào khách hàng chọn mua.
– Các anh chị giáo viên mua bộ này thì liên hệ shop để được gửi miễn phí các phần sau: PHẦM MÊM CD ROOM cài trên máy tính, đáp án cho Student Book và Workbook, Student Book Script, Placement Test, Videos and Songs, Audio .

TOÀN BỘ AUDIO CỦA BỘ SÁCH NÀY NGHE TẠI ĐÂY

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo