[Sách] BEC (Business English Certificate) - TẤT CẢ SÁCH

 1. Chứng chỉ tiếng Anh thương mại BEC là gì?
 2. Chứng chỉ BEC có 3 cấp độ:
  ♦ BEC Preliminary (B1 Business Preliminary)
  ♦ BEC Vantage (B2 Business Vantage)
  ♦ BEC Higher (C1 Business Higher)
  ImageNameTypePriceStockBuy
  Contact Me on Zalo