[Sách] enVision MATH California ( NXB Pearson)

Daily Problem-Based Interactive Math Learning followed by Visual Learning strategies deepen conceptual understanding by making meaningful connections for students and delivering strong, sequential visual/verbal connections through the Visual Learning Bridge in every lesson. Ongoing Diagnosis & Intervention and daily Data-Driven Differentiation ensure that enVisionMATH gives every student the opportunity to succeed.

MỘT SỐ BỘ SÁCH TOÁN ĐIỂN HÌNH CỦA MỸ:

Tất cả các cuốn sách đăng trên website bên em đều CÒN HÀNG  và có thể bấm chọn bìa sách để XEM THỬ nội dung khoảng 20 trang đầu tiên của cuốn đó. Các sách bên em được scan từ sách gốc và in lại nên nếu sách gốc là sách màu thì sách in lại cũng là màu. 

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo