Scholastic

Scholastic (hoặc Scholastic Inc.) là một công ty xuất bản sách toàn cầu được biết đến với việc sản xuất các mặt hàng giáo dục cho trường học, giáo viên và phụ huynh, và bán và cho họ bằng cách đặt hàng qua thư và thông qua các câu lạc bộ sách và hội chợ sách. Nó cũng có tất cả các quyền xuất bản cho bộ sách Harry Potter ở Hoa Kỳ.

First introduced in 1945, the Scholastic Credo and Editorial Platform is a statement of our corporate values and mission. It remains largely unchanged since 1970.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo