Pearson Education

Hoạt động xuất bản của tập đoàn chú trọng trên 3 lĩnh vực gồm: giáo dục, sách và tài chính. Giống như các nhà xuất bản giáo dục khác, hiện sách giáo khoa vẫn là nền tảng kinh doanh chính của Pearson.

Với quy mô 22.500 nhân viên, hoạt động tại 70 quốc gia, Pearson trở thành trụ cột của ngành xuất bản Anh, đồng thời là tập đoàn xuất bản và truyền thông lớn nhất trên thế giới. Tổng doanh thu của tập đoàn đạt 6.070 tỷ USD.


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo