Sách hệ Cam song ngữ Anh- Việt phiên bản mới (dành cho Hệ Chuẩn trường Vinschool)

Từ năm học 2022-2023 thì trường Vinschool học toàn bộ sách hệ cam. Nhưng chia 2 hệ như sau:

  • Hệ cam cơ bản (hệ chuẩn) thì học sách hệ cam song ngữ Anh – Việt cho 02 môn: Toán và Khoa học (môn tiếng Anh không song ngữ) . LƯU Ý QUAN TRỌNG: với các lớp hệ Chuẩn thì môn tiếng Anh (Global English) sẽ học đúng level nhưng môn Science và Mathematics thì học sách song ngữ cao hơn 1 level. (ví dụ Lớp 1 sẽ học Global English 1 nhưng Mathematics và Science thì học sách song ngữ số 2)
  • Hệ cam nâng cao thì học sách hoàn toàn bằng tiếng Anh (English, Science, Mathematics) xem trọn bộ  sẵn có ở đây.


Mua file PDF bộ sách hệ Cam song ngữ Anh -Việt tại đây .

IMAGE TITTLEPRICE STOCKBUY

Contact Me on Zalo