AUDIO STREAM

  • Hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên nếu ĐĂNG NHẬP thì việc nghe audio hoặc xem video sẽ dễ dàng và mượt hơn, xem hướng dẫn.
  • Nếu không nghe được trên máy tính, thử chuyển qua điện thoại.
  • Tất cả các đơn mua sách nếu đi kèm Audio/ Video/ Resources thì đều được gửi riêng link tải qua email, trường hợp chưa nhận được thì vui lòng LIÊN HỆ
  • Lưu ý: nếu tên sách đầy đủ là Simply A2 Key for Schools 8 Practice Tests for the Revised Exam from 2020, thì chỉ cần gõ vào ô Search phía dưới từ khóa ngắn gọn Simply
ẢNH BÌA TIÊU ĐỀ SÁCH TIM AUDIO THEO BO SACHtags_hfilter