[Sách] Macmillan English (6 levels)

Lưu ý: đây là sách tiếng Anh của các trường có chương trình tiếng Anh tích hợp ở TP Hồ Chí Minh.

Six-level course combining L1 and L2 language learning methodology

Macmillan English is a 6-level primary course that nurtures non-native learners’ speaking and writing fluency, bringing them on par with native speakers of English in the same age range.

TOÀN BỘ AUDIO CỦA SÁCH NÀY NGHE TẠI ĐÂY.
    ImageNamePriceStockBuy