[Sách] Macmillan English (6 levels)

Lưu ý: đây là sách tiếng Anh của các trường có chương trình tiếng Anh tích hợp ở TP Hồ Chí Minh.

Six-level course combining L1 and L2 language learning methodology

Macmillan English is a 6-level primary course that nurtures non-native learners’ speaking and writing fluency, bringing them on par with native speakers of English in the same age range.

TOÀN BỘ AUDIO CỦA SÁCH NÀY NGHE TẠI ĐÂY.
ImageNamePriceStockBuy
error: