[Sách] Sách ôn thi Toefl Primary vòng 1

SÁCH IN MÀU. Đáp án đã được ghép sau mỗi cuốn sách. Học sinh có thể tự ôn tập. Xem hình ảnh thật sách khi nhận tại đây.

Bộ sách 10 cuốn tài liệu Toefl Primary chia làm 2 STEP:
STEP 1 có 5 cuốn (dùng ôn thi vòng 1):
– STEP 1 Toefl Primary book 1-2-3: cung cấp từ vựng và ngữ pháp theo các chủ đề để áp dụng vào các dạng bài thi. Mỗi cuốn bao gồm 4 chủ đề.
– STEP 1 Toefl Primary Practice book : Bộ đề thi thử, học sinh làm cho quen
– STEP 1 Toefl Primary Preparation : Chia theo dạng bài thi để ôn luyện từ vựng và cấu trúc đi kèm. Cuốn này dày 290 trang.

Vòng 1 đề thi như nhau cho các khối từ 2-3-4-5. Có 36 câu hỏi và chỉ thi phần Reading ( 39 câu nhưng có 3 câu là câu mẫu). Điếm tối đa là 100 đ, thuông thường đạt 50/100 điểm là được thi tiếp vòng 2.

AUDIO của Toefl Primary STEP 1 nghe TẠI ĐÂY.


    ImageNamePriceBuy