[Sách] Oxford Starlight - Giáo trình tiếng Anh cấp tiểu học

Mỗi level có các sách sau:

  • Student Book 
  • Workbook
  • Teacher Book
  • Flashcards (NXB chỉ làm cho các level 1-2-3-4)

Đây là bộ giáo trình tiếng Anh dành cho cấp tiểu học. Toàn bộ file nghe (AUDIO) của giáo trình này nghe trực tiếp trên máy tính hoặc điện thoại tại đây.

  • Language Level: 6 levels (pre-A1 – B1).
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo