[Sách] Oxford Q:Skills for Success (3rd Edition)

Lưu ý: Các bộ sách Oxford Q:Skills bán ra tại shop sẽ không bao gồm code học online (lí do: sách in lại nên các code loại này đã hết hạn không dùng được.) Audio và video vẫn có đầy đủ cho các khách mua hàng, hoặc khách nghe/xem luôn tại đây rất tiện.

Q: Skills for Success Third Edition builds on its question-centered approach to help students achieve academic success. 90% of teachers believe that Q: Skills for Success has played a significant part in improving the skills their students need for academic study.

  • Language Level: Beginner to Advanced
  • Teaching hours: 100

Q: Skills for Success is renowned for helping students to achieve academic success in English.
The Third Edition helps students to develop the techniques and critical thinking skills they need for academic study with new Critical Thinking Strategies, updated texts and topics and 100% new assessment.

TOÀN BỘ AUDIO VÀ VIDEO CỦA BỘ NÀY XEM TẠI ĐÂY.


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo