[Sách] Một số sách để ôn thi học bổng Singapore (dành cho lớp 8-9 ở Việt Nam)

Các sách này đều là của Nhà xuất bản Educational Publishing House Pte Ltd (viết tắt là EPH). Ở Singapore thì EPH có sự phổ biến và uy tín như NXB Giáo dục Ở Việt Nam.

Lưu ý: Nếu Quý khách muốn mua file PDF về tự in thì mua TẠI ĐÂY

    ImageNamePriceStockBuy