[Sách] Pearson Wider World (British Edition)

Language: British English
Five levels: each level provides material for 72–120 hours of teaching
CEFR: <A1–B1+
GSE: 10–55
Suitable for: teenage learners

Bộ sách này gồm 5 levels như sau:

Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet)


 

    ImageNamePriceStockBuy