BLOG CHIA SẺ

CHÍNH SÁCH ĐỔI / TRẢ / HOÀN TIỀN tại sachtienganhhanoi.com (Refund and Returns Policy)

(English below)

Dear Quý khách

Tất cả đơn sách shop gửi đi toàn quốc, Quý khách hàng đều được kiểm sách trước khi nhận.

  1. Về số lượng sản phẩm trong đơn hàng: Quý khách nhận sách vui lòng đếm đúng số lượng cuốn như trong hóa đơn đặt hàng. Shop không giải quyết các trường hợp  báo thiếu khi đã giao hàng thành công.
  2. Trường hợp Quý khách đã nhận sách nhưng sau đó kiểm tra thấy không đúng như đơn đã đặt. Xin vui lòng liên hệ HOTLINE: LIÊN HỆ (Call/ SMS/ Zalo/ Viber) để gửi ảnh chụp qua zalo hoặc Viber. Shop sẽ kiểm tra và gửi lại nhanh nhất các cuốn bị in ngược/ lỗi / sai hoặc  thiếu. Việc gửi lại này hoàn toàn miễn phí, Quý khách chỉ chờ thêm 2-3 ngày là nhận được ( nếu Quý khách không ở Hanoi), hoặc nhận lại ngay cùng ngày nếu ở Hanoi.
  3. Trường hợp shop giao đúng sách quý khách đã đặt như trong hóa đơn (hóa đơn tự động gửi về email của quý khách khi đặt xong), nhưng quý khách lại thấy sách bị đặt nhầm do quý khách chọn nhầm phiên bản (ví dụ bản 3rd edition hay bản 4th edition, phiên bản Anh Anh hoặc Anh Mỹ, các sách giáo trình thường có nhiều phiên bản, kiểu như tái bản thì bản sau nội dung sẽ khác bản trước). Trường hợp này shop xin phép không xử lý đổi/ trả.
  4. Trong một vài trường hợp bất khả kháng (ví dụ: đơn vị giao hàng bị dừng hoạt động tạm thời, do thiên tai lũ lụt hoặc dịch bệnh khiến đơn hàng bị trì trệ hoặc các lí do khác ngoài tầm kiểm soát ), shop sẽ hoàn tiền ( qua chuyển khoản) cho khách hàng. Mọi phản hồi xin Quý khách liên hệ HOTLINE. Việc hoàn tiền này sẽ diễn ra muộn nhất 03 tháng (90 ngày) từ ngày đặt hàng.
  5. Các đơn hàng đã giao thành công sau 03 tháng thì shop xin phép  không phản hồi các thông tin liên quan đến đơn hàng đó nữa.

 

Trân trọng.


 

Refund and Returns Policy

Overview

Our refund and returns policy latest 90 days.

  1. All book orders are sent all of regions in Vietnam, customers are checked before receiving them.
  2. About the number of products in the order: If you receive the book, please count the correct number of books as shown in the order invoice. The shop does not handle the cases of missing reports when the goods have been successfully delivered. In case you have received the book but then check it, it is not as ordered. Please contact HOTLINE: LIÊN HỆ (Call/ SMS/ Zalo/ Viber) to send photos via zalo or Viber. The shop will check and resend as quickly as possible the books that are printed backwards/errors/false or missing. This resend is completely free, you only need to wait 2-3 days to receive it (if you are not in Hanoi), or receive it back the same day if in Hanoi.
  3. In case the shop delivers the correct book you ordered as shown in the invoice (the invoice is automatically sent to your email when the order is completed), but you find the book is wrongly ordered because you chose the wrong version (for example, the 3rd edition or 4th edition, British or American English versions, textbooks often have multiple versions, like a reprint, the content will be different from the previous version). In this case, the shop will not accept exchange / return. In some force majeure cases (for example, the delivery unit is temporarily stopped working, due to natural disasters, floods or epidemics causing delays in orders or other reasons beyond our control), the shop will refund (via bank transfer) to customers.
  4. For any feedback, please contact HOTLINE. This refund will take place at the latest 03 months (90 days) from the date of order. Orders have been successfully delivered after 03 months, the shop will not respond to information related to that order anymore.

 

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should the first contact us via our email [email protected].

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at [email protected] for questions related to refunds and returns.

Tài liệu liên quan

Contact Me on Zalo