[Sách] Scholastic Topical Grammar Practice - Complete and Systematic coverage of Grammar

Scholastic Topical Grammar Practice – Bộ sách luyện ngữ pháp cho học sinh tiểu học, được thiết kế nhằm giúp học sinh thực hành làm bài tập ngữ pháp cơ bản.
Mỗi bài học bao gồm 3 phần bài tập cơ bản như: bài tập trắc nghiệm, điền từ trong đoạn văn, bài tập tổng hợp nhằm kiểm tra việc nắm vững các chủ đề ngữ pháp đã học
Các bài học được sắp xếp theo chủ đề giúp cho phụ huynh dễ dàng kèm con tại nhà.
Bộ sách gồm 6 cuốn.

Topical Grammar Practice provides complete and systematic coverage of grammar through practice in frequently used assessment formats.

 

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo