[Sách] E-Future My First Grammar 2nd Edition

My First Grammar 1-2-3 phiên bản mới 2nd Edition ( dành cho học sinh Tiểu học)

Bộ My First Grammar 1-2-3 gồm Student và Workbook cho mỗi level. Phiên bản cũ đã được nhiều phu huynh và giáo viên tin dùng vì tính dễ tiếp cận, bài học trình bày rõ ràng rành mạch và màu sách đẹp cho các bạn tiểu học có hứng thú làm bài tập.

The NEW edition of My First Grammar is still a fun and easy grammar series designed for lower elementary school students. In the series, students are presented with easy-to-understand charts that highlight each grammar target. Lots of colorful images and photos help illustrate each target and fun activities continually keep students engaged. The new features make learning grammar even more fun and help students maintain the feeling of success and interest while learning.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo