[Sách] Macmillan English Grammar In Context (3 levels)

MACMILLAN ENGLISH GRAMMAR IN CONTEXT

A cross-curricular three-level grammar practice series

Macmillan English Grammar in Context is a cross-curricular, 3-level grammar practice series for adult and young adult learners, designed to revise and consolidate key grammatical structures.

Bộ sách cung cấp 1 loạt thực hành ngữ pháp thông qua các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn.

Macmillan English Grammar In Context là bộ sách ngữ pháp thực hành ba cấp: essential, intermediate và advanced với một sự khác biệt. Kết hợp các ví dụ theo ngữ cảnh trong các hoạt động thực hành ngữ pháp, bộ sách là một khóa học ngữ pháp có thể được sử dụng trong cả lớp học và tự học.

Giải thích ngữ pháp rõ ràng với các hoạt động thực hành truyền thống và các ví dụ theo ngữ cảnh bao gồm các nội dung xuyên khóa như khoa học văn học, địa lý, lịch sử và khoa học xã hội….

  ImageNameTypePriceStockBuy
  Contact Me on Zalo
  0
  0
  ĐÃ CHỌN
  GIỎ HÀNG KHÔNG CÓ GÌ