GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] Sách Flyers cập nhật 2018 Authentic Examination Papers gồm những sách gì?

Sách tiếng Anh Hà Nội xin chia sẻ 1 bài như sau.

SÁCH HỌC FLYERS ( sách chia làm các chủ đề để học, có bài tập) :
1. Cambridge FUN for Flyers 4th ( 2018): 120k
2. Cambridge Storyfun 5 Student & Booklet ( 2018): 100
3. Cambridge Storyfun 6 Student & Booklet ( 2018): 100
4. Get Ready for Flyers 2nd ( bản 2018): 140k
Tổng: 460k

SÁCH ÔN THI FLYERS ( sách có các đề thi làm cho quen):
5. Cambridge Flyers 1 Authentic 2018: 80k
6. Cambridge Flyers 2 Authentic 2018: 80k
7. Collins A2 Flyers ( 2018) : 90k
8. Skills Builder for Flyers 1 ( bản 2018): 110
9. Skills Builder for Flyers 2 ( bản 2018): 110
10. Succeed in Cambridge English Flyers ( 2018): 170
Tổng: 640k

Tổng cả 2 mục: 460 + 640 = 1.100k
Số cuốn: 10

Tất cả các file nghe và đáp án sẵn có tại: sachtienganhhanoi.com/audio_stream/
Tất cả các sách đều có thể mua trực tiếp trên website: https://sachtienganhhanoi.com/product-category/cap-do/flyers

Hoặc để nhanh nhất thì gọi vào HOTLINE : 0949351612/

P/S: Khi nào có các sách mới ra thì sẽ được cập nhật tại đây.

Trân trọng.

Tài liệu liên quan