GÓC CHIA SẺ

BBC DVD English – Worlds Most Popular English Course 60 Video

BBC DVD ENGLISH is the new updated version of “Follow Me”, the world’s most famous English course, sold in more than 80 countries. Entertaining everyday situations played by English actors using progressive language based on the specifications of the Council of Europe’s experts. The students may choose between watching them without subtitles or with subtitles in English or in their native language. Explanation: A tutor in the learner’s language explains the grammar and vocabulary used in the Presentation. Practice: The tutor proposes different exercises and drills for the students to practice…

Xem tiếp
AUDIO STREAM GÓC CHIA SẺ

[Audio] Tất cả các file audio của bộ sách Welcome to Our World 1-2-3 ( dành cho học sinh mẫu giáo)

Truy cập vào đây và chọn Student:  www.myngconnect.com/  Dùng các thông tin sau tùy vào level của sách : Mua sách tại : sachtienganhhanoi.com/product-tag/welcome-to-our-world/   Level 1: mywow1/natgeo Level 2: mywow2/natgeo Level 3: mywow3/natgeo Sau khi đăng nhập thì bấm vào hình bìa sách như dưới để nghe audio nhé.

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Góc chia sẻ] Những điểm mới trong bài thi Cambridge YLE từ năm 2018 (Starters Movers Flyers)

Nhiều phụ huynh và thầy cô giáo hỏi shop Sách tiếng Anh Hà Nội về sự thay đổi của các kì thi chứng chỉ Cambridge Starters Movers Flyers từ năm 2018. Shop xin chia sẻ một bài như sau: Nhằm đáp ứng nhu cầu thi lấy chứng chỉ ngày càng cao của người học tiếng Anh trên toàn thế giới.  Cambridge English không ngừng đổi mới các kỳ thi, đảm bảo tiếp cận. Bám sát và phù hợp với những nghiên cứu gần nhất trong việc dạy và học tiếng…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] Sách Cambridge Starters cập nhật 2018 có những sách gì?

Dear các anh chị phụ huynh. Từ tháng 1/2018, Cambridge cập nhật nội dung thi các bài thi chứng chỉ Cambridge Starters Movers Flyers. Sự khác nhau giữa nội dung thi cũ và mới, mời anh chị xem chi tiết ở bài này: Những điểm mới trong bài thi Cambridge YLE từ năm 2018 (Starters Movers Flyers) Bài viết này cập nhật tất cả các sách Starters mới cập nhật từ 2018 có mặt trên thị thường hiện tại. SÁCH HỌC STARTERS ( sách chia thành các chủ đề để…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] Sách Cambridge Movers cập nhật 2018 gồm những sách gì?

Dear các anh chị phụ huynh. Từ tháng 1/2018, Cambridge cập nhật nội dung thi các bài thi chứng chỉ Cambridge Starters Movers Flyers. Sự khác nhau giữa nội dung thi cũ và mới, mời anh chị xem chi tiết ở bài này: Những điểm mới trong bài thi Cambridge YLE từ năm 2018 (Starters Movers Flyers) Bài viết này cập nhật tất cả các sách Movers mới cập nhật từ 2018 có mặt trên thị thường hiện tại. SÁCH HỌC MOVERS ( sách chia làm các chủ đề để học,…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 8 – Vòng 1. Đề số 5. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui  lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 8 – Vòng 1. Đề số 4. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng  bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 8 – Vòng 1. Đề số 3. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lò ng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 8 – Vòng 1. Đề số 2. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lò ng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 8 – Vòng 1. Đề số 1. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòn g bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 7 – Vòng 1. Đề số 5. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không  nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 7 – Vòng 1. Đề số 4. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên  hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 7 – Vòng 1. Đề số 3. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm L iên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] Sách Cambridge Flyers cập nhật 2018 gồm những sách gì?

Dear các anh chị phụ huynh. Từ tháng 1/2018, Cambridge cập nhật nội dung thi các bài thi chứng chỉ Cambridge Starters Movers Flyers. Sự khác nhau giữa nội dung thi cũ và mới, mời anh chị xem chi tiết ở bài này: Những điểm mới trong bài thi Cambridge YLE từ năm 2018 (Starters Movers Flyers) Bài viết này cập nhật tất cả các sách Flyers mới cập nhật từ 2018 có mặt trên thị thường hiện tại. SÁCH HỌC FLYERS ( sách chia làm các chủ đề để…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 7 – Vòng 1. Đề số 1. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn  không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 6 – Vòng 1. Đề số 5. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không  nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 6 – Vòng 1. Đề số 4. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe  được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 6 – Vòng 1. Đề số 3. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không ng he được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 6 – Vòng 1. Đề số 2. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên h ệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 6 – Vòng 1. Đề số 1. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng b ấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 5 – Vòng 1. Đề số 5. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. T rường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 5 – Vòng 1. Đề số 4. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. T rường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 5 – Vòng 1. Đề số 3. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. T rường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 5 – Vòng 1. Đề số 2. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. T rường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 5 – Vòng 1. Đề số 1. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. T rường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 4 – Vòng 1. Đề số 5. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. T rường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 4 – Vòng 1. Đề số 4. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. T rường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 4 – Vòng 1. Đề số 3. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. T rường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 4 – Vòng 1. Đề số 2. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. T rường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link).

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] English Champion Grade 4 – Vòng 1. Đề số 1. Năm 2017

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không ngh e được, vui lòng bấm Liên hệ: sachtienganhhanoi.com/lien-he (nhớ gửi kèm link). Đề 1:

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] So sánh TOEFL iBT và TOEFL ITP

Đa số các bạn nghe nói đến TOEFL là 1 chứng chỉ tiếng Anh để đi du học. Đó là TOEFL iBT mà nhiều bạn muốn điểm càng cao càng tốt. TOEFL có 2 dạng bài thi: TOEFL iBT và TOEFL ITP. TOEFL iBT (Internet Based Test) là bài thi thế hệ mới, sử dụng internet để chuyển đề thi từ ETS về đến trung tâm tổ chức thi. Bài thi bao gồm 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. TOEFL iBT dành cho các cá nhân muốn đi du…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] Chiến lược về lộ trình, giáo trình, phương pháp học cho trẻ với định hướng du học

Bài viết chia sẻ dưới đây của bác Laica Hanoi về hành trình chinh phục học bổng du học ( đặc biệt là học bổng du học phổ thông ở Singapore). Sách tiếng Anh xin phép đưa về đây để các phụ huynh tham khảo. Trong bài viết có đề cập đến 3 bộ sách tiếng Anh đặc biệt hay của NXB Educational Publishing House Pte Ltd ( Singapore) để các con học dần dần, các sách này có thể mua trực tiếp trên website này. Chào 2017 . Chào…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] TẢN MẠN VỀ SÁCH HỆ CAMBRIDGE

Mấy năm gần đây, hệ song ngữ Cambridge được triển khai rộng ở các thành phố lớn và được các phụ huynh quan tâm rất nhiều. Các lớp hệ này học chương trình Cambridge nên được gọi là hệ Cambridge. Ở Hanoi, hiện có tiên phong là Nguyễn Siêu, sau đó có thể kể đến Vinschool, Archimede, Alfred Noel. Cũng có 1 số trường mầm non đưa chương trình Cambridge vào dạy các bạn chuẩn bị vào lớp 1 ( các phụ huynh của các bạn này định hướng cho…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Flashcards] Trọn bộ flashcards ( thẻ học) của trung tâm tiếng Anh Popodoo

Bảng dưới đây là danh sách các topic của thẻ học. Các số đặt trong ngoặc là số lượng flashcards của topic đó. Mỗi thẻ được in màu 2 mặt (1 mặt là ảnh, mặt kia là chữ tiếng Anh tương ứng), in trên giấy in màu loại dày và cứng, có ép plastics đảm bảo bền đẹp. Các phụ huynh chọn topic cần in cho con và nhắn lại cho cửa hàng. Phía cửa hàng sẽ xác nhận trước khi giao. Ship COD toàn quốc. Thẻ kích thước A4…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Kinh nghiệm] Các kênh Youtube hay cho bé

Các mẹ gần xa cho con nghe hàng ngày nhé. Mỗi ngày một lúc khi ăn, hay khi chuẩn bị ngủ, sẽ có thay đổi khác biệt lắm đấy. ______________________________________ 1. Kênh ComeOutsideTV, có các chương trình tìm hiểu về thế giới xung quanh cho các bạn nhỏ của Anh. Các bạn nhỏ có thể tìm hiểu cách làm bút chì, làm gạch, làm giấy, bánh mì, xà phòng… tìm hiểu về các loại trứng, cách phân loại các bức thư ở bưu điện. Mỗi clip khoảng 15 phút. www.youtube.com/user/ComeOutsideTV…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

Về hệ Cambridge IGCSE sắp triển khai ở các trường Hà Nội

1.Hệ song bằng Cambridge IGCSE thực ra là gì? Trong hệ thống giáo dục của Anh, IGCSE là chứng chỉ trung học phổ thông quốc tế (tương tự GCSE ở Anh) cho lứa tuổi 14-16 (tương đương lứa tuổi học xong lớp 10 ở VN), được các trường đại học trên thế giới chấp nhận. IGCSE đang được dạy ở trên 140 quốc gia, tại 3,700 trường, trong đó có 1,300 ở UK. Ở Việt Nam, rất nhiều tỉnh, thành đã có hệ này. Bà con vào link sau để…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

Kinh nghiệm học bộ sách Family & Friends kinh điển

Mình chia sẻ về bộ giáo trình tiếng Anh dành cho các bé từ lớp mẫu giáo lớn/ lớp 1 tới lớp 6/7, đó là bộ sách Family and Friends (Oxford University Press) gồm 7 levels từ Starter đến 6. Bộ này mình đã dùng để dạy cho các bé nhà mình trước đây. – Bố cục của series sách này hay ở chỗ là sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó và nâng cao theo độ tuổi. Đảm bảo học hết bộ giáo trình này nghiêm túc…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Giới thiệu] A + Click giúp học sinh trở thành những người giải toán tiếng anh thành thục

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ A + Click (www.aplusclick.com/) là 1 trang web toán tiếng anh giúp học sinh trở thành những người giải toán thành thục. Không mất lệ phí, không có quảng cáo, không cần máy tính, và không cần đăng nhập. Trang web này bao gồm hơn 5000 bài toán tốt nghiệp cho học sinh từ lớp một đến lớp mười hai,bắt đầu từ rất đơn giản đến vô cùng khó khăn. Các câu hỏi này được dựa trên Các tiêu chuẩn chính phổ biến trong Toán học…

Xem tiếp