GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] Sách Cambridge Starters cập nhật 2018 có những sách gì?

Dear các anh chị phụ huynh. Từ tháng 1/2018, Cambridge cập nhật nội dung thi các bài thi chứng chỉ Cambridge Starters Movers Flyers. Sự khác nhau giữa nội dung thi cũ và mới, mời anh chị xem chi tiết ở bài này: Những điểm mới trong bài thi Cambridge YLE từ năm 2018 (Starters Movers Flyers) Bài viết này cập nhật tất cả các sách Starters mới cập nhật từ 2018 có mặt trên thị thường hiện tại. SÁCH HỌC STARTERS ( sách chia thành các chủ đề để…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] Sách Cambridge Movers cập nhật 2018 gồm những sách gì?

Dear các anh chị phụ huynh. Từ tháng 1/2018, Cambridge cập nhật nội dung thi các bài thi chứng chỉ Cambridge Starters Movers Flyers. Sự khác nhau giữa nội dung thi cũ và mới, mời anh chị xem chi tiết ở bài này: Những điểm mới trong bài thi Cambridge YLE từ năm 2018 (Starters Movers Flyers) Bài viết này cập nhật tất cả các sách Movers mới cập nhật từ 2018 có mặt trên thị thường hiện tại. SÁCH HỌC MOVERS ( sách chia làm các chủ đề để học,…

Xem tiếp
GÓC CHIA SẺ

[Chia sẻ] Sách Cambridge Flyers cập nhật 2018 gồm những sách gì?

Dear các anh chị phụ huynh. Từ tháng 1/2018, Cambridge cập nhật nội dung thi các bài thi chứng chỉ Cambridge Starters Movers Flyers. Sự khác nhau giữa nội dung thi cũ và mới, mời anh chị xem chi tiết ở bài này: Những điểm mới trong bài thi Cambridge YLE từ năm 2018 (Starters Movers Flyers) Bài viết này cập nhật tất cả các sách Flyers mới cập nhật từ 2018 có mặt trên thị thường hiện tại. SÁCH HỌC FLYERS ( sách chia làm các chủ đề để…

Xem tiếp