AUDIO STREAM

[Audio + Video] Q:Skills for Success INTRO Listening and Speaking (Second Edition)

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì  cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: http://sachtienganhhanoi.com/lien-he (gửi kèm link lỗi, please). Audio: Video: q_skills_for_success_listening_and_speaking_intro_2nd_ed_student_s_book_video.7z

XEM TIẾP
AUDIO STREAM

[Audio + Video] Q:Skills for Success 2 Listening and Speaking (Second Edition)

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao t ác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: http://sachtienganhhanoi.com/lien-he (gửi kèm link lỗi, please). CD audio   Video Others: Q2e_GraphicOrganizers.zip Q2e_LS2_ExtensiveReading_Student.zip Q2e_LS2_VideoTranscripts.zip  

XEM TIẾP
AUDIO STREAM

[Audio + Video] Q:Skills for Success 2 Reading and Writing (Second Edition)

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các  thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: http://sachtienganhhanoi.com/lien-he (gửi kèm link lỗi, please). CD audio Video Others: Q2e_RW2_ExtensiveReading_Student.zip Q2e_RW2_VideoTranscripts.zip Q2e_RW2_WritingTools.zip  

XEM TIẾP
AUDIO STREAM

[Audio + Video] Q:Skills for Success INTRO Reading and Writing (Second Edition)

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Ti vi) thì cũng làm các thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: http://sachtienganhhanoi.com/lien-he (gửi kèm link lỗi, please). CD audio Video Others: Q2e_RW0_ExtensiveReading_Student.zip Q2e_RW0_VideoTranscripts.zip Q2e_RW0_WritingTools.zip  

XEM TIẾP
AUDIO STREAM

[Audio + Video] Q:Skills for Success 1 Reading and Writing (Second Edition)

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các  thao tác tương tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: http://sachtienganhhanoi.com/lien-he (gửi kèm link lỗi, please). CD audio Video Others: Q2e_RW1_ExtensiveReading_Student.zip Q2e_RW1_VideoTranscripts.zip Q2e_RW1_WritingTools.zip  

XEM TIẾP
AUDIO STREAM

[Audio + Video] Q:Skills for Success 1 Listening & Speaking (Second Edition)

Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng, Tivi) thì cũng làm các thao tác tương  tự để tải lại trang. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm Liên hệ: http://sachtienganhhanoi.com/lien-he (gửi kèm link lỗi, please). CD audio Video Others: Q2e_GraphicOrganizers_2.zip Q2e_LS1_ExtensiveReading_Student.zip Q2e_LS1_VideoTranscripts.zip  

XEM TIẾP
error: Alert: Content selection is disabled!!