[Sách] Oxford Q:Skills for Success (2nd Edition)

Lưu ý: Các bộ sách Oxford Q:Skills bán ra tại shop sẽ không bao gồm code học online. Audio và video vẫn có đầy đủ cho các khách mua hàng, hoặc khách nghe/xem luôn tại đây rất tiện.

  • Language Level: A1-C1

Có 6 trình độ như sau, mỗi trình độ gồm 1 cuốn Listening Speaking Student Book  và 1 cuốn Reading Writing Student Book. (Ngoài ra còn có sách Teacher’s Handbook – sách này có đầy đủ các hướng dẫn học, nội dung các bài nghe ( script) và đáp án ở sách học sinh. Dành cho giáo viên, học sinh tự học hoặc phụ huynh kèm con học ở nhà).

Intro / Level 1 /Level 2/ Level 3 / Level 4 /Level 5

Q: Skills for Success, Second Edition is a six-level paired skills series that helps students to think critically and succeed academically.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo