BLOG CHIA SẺ

Cambridge Starters 2 – Movers 2 – FLyers 2 Authentic Examination Papers ( Exam from 2018)

Cambridge Starters 2 ( 2018) Cambridge Movers 2 ( 2018) Cambridge Flyers 2 ( 2018) Cuốn số 2 về đúng kịp các bạn chuẩn bị vào giai đoạn thi chứng chỉ Cambridge Starters Movers Flyers. Số lượng lớn sẵn có các phụ huynh và thầy cô nhé. Giá vẫn như cuốn số 1 ( 2018) như sau: Starters 2 : 60k Movers 2 : 80k Flyers 2 : 80k CD audio + đáp án gửi miễn phí link tải về. Nhận thêm CD mỗi level thì thêm 10k ạ. HOTLINE…

XEM TIẾP