BLOG CHIA SẺ

Cambridge Starters 2 – Movers 2 – FLyers 2 Authentic Examination Papers ( Exam from 2018)

Cambridge Starters 2 ( 2018)
Cambridge Movers 2 ( 2018)
Cambridge Flyers 2 ( 2018)

Cuốn số 2 về đúng kịp các bạn chuẩn bị vào giai đoạn thi chứng chỉ Cambridge Starters Movers Flyers.

Số lượng lớn sẵn có các phụ huynh và thầy cô nhé.
Giá vẫn như cuốn số 1 ( 2018) như sau:
Starters 2 : 60k
Movers 2 : 80k
Flyers 2 : 80k
CD audio + đáp án gửi miễn phí link tải về.
Nhận thêm CD mỗi level thì thêm 10k ạ.

HOTLINE : 0949351612

Nội dung của Starters 2 (2018):

Nghe thử CD của Starters 2 (2018):

Xem thử nội dung của Movers 2 (2018):

Movers 2 ( 2018) có 2 CD audio, dưới đây là nghe thử CD 1::

Xem thử nội dung của Flyers 2 ( 2018):

Nghe thử Flyers 2 ( 2018) có 2 CD , dưới đây là nghe thử CD 1: