[DOWNLOAD PDF] Hệ Cambridge song ngữ Anh-Việt (hệ chuẩn) trường Vinschool phiên bản mới 2023

Mục này chỉ có sách Toán và Khoa học song ngữ. (môn tiếng Anh không dịch song ngữ)

• Lớp 1 • Lớp 2 • Lớp 3 • Lớp 4 • Lớp 5 • Lớp 6 • Lớp 7 • Lớp 8 • Lớp 9-10 (IGCSE hệ cam cơ bản)


DOWNLOAD PDF file

  • Đây là file mềm PDF
  • Quý khách đặt mua và thanh toán chuyển khoản.
  • Sau đó Quý khách sẽ nhận một email chứa link tải file trong vòng 05 phút sau khi thanh toán thành công.
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo