[Sách Vinschool] Lớp 7 hệ chuẩn

[Sách Vinschool] Chương trình Cambridge bậc Trung học - KHOA HỌC - Sách bài tập 8 - Quyển 1 ( Sách giấy gáy xoắn)

LƯU Ý QUAN TRỌNG: với các lớp hệ Chuẩn thì môn tiếng Anh (Global English) sẽ học đúng level nhưng môn Science và Mathematics thì học sách song ngữ cao hơn 1 level. (ví dụ Lớp 1 sẽ học Global English 1 nhưng Mathematics và Science thì học sách song ngữ Anh Việt level 2).

  • Xem các bộ sách hệ chuẩn Vinschool khác ở đây.
  • Mua file PDF bộ sách hệ Cam song ngữ Anh -Việt tại đây .
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo