[Sách] Cambridge Stage 8 (1st Edition)

Cập nhật: Từ 08.2021 thì đã có sách hệ Cambridge phiên bản Second Edition (2021) xem full bộ từ 1 đến 9 tại đây.

Ở Việt Nam, các học sinh hệ Cambridge lớp 6 bắt đầu học sách Stage 7. Lớp 7 thì học sách Stage 8 và lớp 8 thì học sách Stage 9. Sau lớp 8 thì các bạn học sách Cambridge IGCSE ( một số trường hợp đặc biệt thì lớp 8 đã học sách IGCSE rồi).

Mỗi bộ sách Cambridge stage 7-8-9 gồm các đầu sách như sau:
1. Cambridge Checkpoint Mathematics Coursebook (sách Toán giáo khoa)
2. Cambridge Checkpoint Mathematics Pratice Book (sách Toán bài tập)
3. Cambridge Checkpoint Science Coursebook (sách khoa học giáo khoa)
4. Cambridge Checkpoint Science Workbook (sách Khoa học bài tập)
5. Cambridge Global English Coursebook ELS ( sách tiếng Anh giáo khoa)
6. Cambridge Global English Workbook ELS ( sách tiếng Anh bài tập)
(các cuốn từ 1-6 là sách học sinh và ko có đáp án)

Ngoài 6 cuốn cơ bản bắt buộc ở trên thì còn có các cuốn bổ sung sau:
7. Cambridge Checkpoint Mathematics Skills Builder (sách Toán bổ trợ)
8. Cambridge Checkpoint Mathematics Challenge (sách Toán nâng cao)
9. Cambridge Checkpoint Science Skills Builder (sách khoa học bổ trợ)
10. Cambridge Checkpoint Science Challenge (sách khoa học nâng cao)
Lưu ý: các cuốn từ 7-10 chỉ mua tại website này thì sẽ có đầy đủ đáp án phía sau)

DÀNH CHO GIÁO VIÊN:
Mỗi môn có 1 sách Teacher’s Resource bao gồm có : các  hướng dẫn giảng dạy,  đáp án của tất cả các bài tập trong 2 cuốn coursebook và Workbook. Các cuốn này cũng có thể dành cho phụ huynh muốn kiểm tra đáp án của con ở nhà trong các cuốn sách giáo khoa và sách bài tập.

Các đầu sách khác:


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo