[Sách] Hệ Cambridge song ngữ Anh - Việt của trường Vinschool năm học 2022-2023

Từ năm học 2022-2023 thì trường Vinschool học toàn bộ sách hệ cam. Nhưng chia như sau:

  • Hệ cam cơ bản (hệ chuẩn) thì học sách hệ cam song ngữ Anh – Việt cho 02 môn: Toán và Khoa học (môn tiếng Anh thì học sách như hệ Cam nâng cao)
  • Hệ cam nâng cao thì học sách hoàn toàn bằng tiếng Anh (English, Science, Mathematics) xem trọn bộ  sẵn có ở đây.


Mua file PDF bộ sách hệ Cam song ngữ Anh -Việt tại đây .

    ImageNamePriceStockBuy