[Sách] Oxford Inside Writing (Full 5 levels)

Quý khách mua sách này vui lòng điền email chính xác vào đơn hàng để shop gửi tặng link tải Đáp án và các bài test ( kèm đáp án test) và rất nhiều tài nguyên đi kèm theo bộ này)

Serie Oxford INSIDE gồm 3 bộ như sau: 

Dưới đây là thang đánh giá serie bộ sách Oxford Inside (Wring , Reading, Speaking and  Listening) với trình độ theo khung chuẩn Châu Âu và các chứng chỉ tiếng Anh nổi tiếng khác. Bảng này chỉ dùng để  tham khảo.


    ImageNamePriceStockBuy