[Sách] Oxford Inside Listening and Speaking

Dưới đây là thang đánh giá serie bộ sách Oxford Inside (Wring , Reading, Speaking and Listening) với trình độ theo khung chuẩn Châu Âu và các chứng chỉ tiếng Anh nổi tiếng khác. Bảng này chỉ dùng để tham khảo.

Serie Oxford INSIDE gồm 3 bộ như sau: 


Toàn bộ file nghe và VIDEO của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo