[Sách] Oxford Inside Reading Second Edition

Bộ sách luyện đọc của Oxford dành cho sinh viên và người lớn. Gồm 5 cấp độ như dưới đây.

Inside Reading Second Edition is a five-level academic reading series that develops students’ reading skills and teaches key academic vocabulary from the Academic Word List.

With a new Introductory level, Inside Reading Second Edition prepares students to understand academic texts, while acquiring key academic vocabulary from the Academic Word List.

Each unit in Inside Reading features two high-interest reading texts from an academic content area, reading skills relevant to the academic lesson, and targeted words from the Academic Word List.

Serie Oxford INSIDE gồm 3 bộ như sau: 

Lưu ý: Quý khách đã mua bộ Inside Reading 2nd Edition thì vui lòng LIÊN HỆ để shop gửi: Teacher Material + AUDIO + Video . Hoặc Quý khách có thể nghe trực tiếp tại đây 


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo