AUDIO STREAM

[Audio] Tất cả các file audio của bộ sách Our World 1-2-3-4-5-6 , bao gồm cả Our World Starter

  1. Truy cập vào đây và chọn Student:  www.myngconnect.com/
  2.  Dùng các thông tin sau tùy vào level của sách :
  3. Mua sách tại : sachtienganhhanoi.com/product-tag/our-world/

 

studentow1/ natgeo
studentow2/ natgeo
studentow3/ natgeo
studentow4/ natgeo
studentow5/ natgeo
studentow6/ natgeo

Riêng level Our World Starter:

owstarter/natgeo

Sau khi đăng nhập rồi thì bấm vào hình sách để chơi Game luyện từ vựng. Còn muốn nghe Audio của sách thì bấm vào hình chiếc headphone nhé.

Tài liệu liên quan