[Sách] Tennessee Math Connects (full 6 levels)

Math Connect có 2 phần
1. Student Book – là sách các con làm trực tiếp trên đó
2. Teacher Book – sách đáp án
?Mn lưu ý là cuối mỗi chapter có Test Practice nhưng ko có câu hỏi ? tìm câu hỏi trong Teacher Book

MỘT SỐ BỘ SÁCH TOÁN ĐIỂN HÌNH CỦA MỸ:

 

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo