[Sách] Oxford New Headway First Edition

New Headway Pre-Intermediate provides a syllabus progression from elementary to upper-intermediate level.

It takes a structured approach to grammar. Grammatical structures are introduced in context, with questions that encourage students to work out the rules for themselves.

Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).Lưu ý: Hiện tại có các bộ sách Headway như sau, Quý khách phân biệt để dễ dàng đặt mua sách đúng nhu cầu:

• New Headway Matura
• Headway AME 1st (phiên bản Mỹ)
• Headway AME 2nd (phiên bản Mỹ)
• Headway AME 3rd (phiên bản Mỹ)
• Headway Academic Skills
• Headway 5th
• New Headway 1st
• New Headway 3rd
• New Headway 4th

  ImageNameTypePriceStockBuy
  Contact Me on Zalo
  0
  0
  ĐÃ CHỌN
  GIỎ HÀNG KHÔNG CÓ GÌ