[Sách] Oxford American Headway Second Edition

Bộ sách Oxford American Headway Second Edition gồm 6 levels như hình dưới đây. Bộ sách dành cho sinh viên hoặc người lớn đi làm.

Một số level của bộ sách này có thể được NXB tách ra làm cuốn A và cuốn B. Ví dụ cuốn level 1 có cả bản gộp và bản 1A, 1B. Về nội dung thì chỉ đơn giản là chia cuốn số 1 làm 2 cuốn, nội dung 1A + 1B sẽ thành cuốn gộp.

AUDIO của bộ sách này có thể tải miễn phí tại link sau: https://elt.oup.com/student/americanheadway2e


Lưu ý: Hiện tại có các bộ sách Headway như sau, Quý khách phân biệt để dễ dàng đặt mua sách đúng nhu cầu:

• New Headway Matura
• Headway AME 1st (phiên bản Mỹ)
• Headway AME 2nd (phiên bản Mỹ)
• Headway AME 3rd (phiên bản Mỹ)
• Headway Academic Skills
• Headway 5th
• New Headway 1st
• New Headway 3rd
• New Headway 4th


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo